Oficjalne otwarcie strzelnicy Pleszów – fotorelacja.

 Z radością informujemy, iż wreszcie pod długim okresie prac, nasza strzelnica została oficjalnie oddana do użytku. Uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 19.06.2021 roku. Na przybyłych czekały liczne atrakcje. Zapraszamy do relacji.

 Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się od przemówienia prezesa klubu LOK HTS          Krzysztofa Solarskiego. W przemówieniu tym Prezes powitał wszystkich przybyłych gości, przedstawił ile pracy i trudu zostało włożone aby przywrócić obiekt do pełnej użyteczności. Wyraził też słowa podziękowania dla tych wszystkich zaangażowanych, sponsorów, klubowiczów, wolontariuszy, bez których niemożliwe byłoby doprowadzenie prac do końca.

Po przemówieniu, wręczane były pamiątkowe statuetki, jako forma podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w odrodzenie się strzelnicy na Pleszowie.

 Wśród przybyłych gości znajdowali się przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego LOK, Rady Dzielnicy XVIII, KWP, Parafii, zaprzyjaźnionych klubów i organizacji.

Wśród najważniejszych gości stawili się:

  • Marek  Stasiak – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego LOK
  • Stanisław Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 
  • Stanisław Moric – Przewodniczący rady Dzielnicy Nowa Huta 
  • Janusz Gąsiorek – Prezes Zarządu Miejskiego LOK Nowa Huta 
  • Ewa Dziekan Feliksiak – Dyrektorka 30 L O
  • Stanisław Kostecki – Proboszcz Parafii w Pleszowie

 Z rąk wiceprzewodniczącego ZG LOK w Krakowie płk Marka Stasiaka, Prezes Krzysztof Solarski odebrał tytuł Honorowego Członka Ligii Obrony Kraju (najwyższe wyróżnienie w organizacji), w nagrodę za podjęty trud i wkład w rozwój strzelectwa sportowego.

 Jednocześnie Prezes został ogłoszony patronem nowej strzelnicy.

 Po wręczeniu upominków nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, przy akompaniamencie armatnich wystrzałów oraz śpiewów patriotycznych.

 Na przybyłych gości czekał szereg atrakcji, min. replika armaty czarno-prochowej, żołnierska grochówka, czy możliwość postrzelania  na strzelnicy z broni sportowej. 

Zobaczyć można było wystawę fotograficzną, ukazującą historię strzelnicy w latach funkcjonowania, a także udokumentowanie przebiegu prac podczas odbudowy.

Imprezę uświetniła wizyta Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

Kawalerzyści prezentowali umundurowanie i wyposażenie z okresu międzywojennego, oraz przeprowadzili pokaz sprawności.

Na zakończenie widok odnowionych stanowisk strzeleckich na osi pistoletowej i karabinowej.

 Strzelnica jest już czynna, nie mniej z racji spraw formalno-prawnych dotyczących instalacji kasy fiskalnej, na dzień dzisiejszy korzystać z niej mogą tylko członkowie klubu, szczegółowe informacje odnośnie prowadzonych treningów można uzyskać u Prezesa Klubu LOK HTS.

« z 2 »

Dodaj komentarz