Strzelnica Pneumatyczna

 Strzelnica znajduje się w siedzibie klubu w podziemiu budynku szkoły na os. Dywizjonu 303/66. Wejście po prawej stronie przy wejściu głównym do szkoły, schodami w dół. Dla osób korzystających ze strzelnicy parking otwarty, wjazd od ulicy Pisarka.

 Strzelnica otwarta:

poniedziałek 16:00 – 19:00

środa            16:00 – 19:00

piątek           16:00 – 19:00